ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy
20 Lip 2018

Golgota Młodych

ŹRÓDŁO
23 – 27 SIERPNIA 2018

Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary

Źródło to początek, przyczyna.

Źródło, które chcemy odkrywać na tegorocznej Golgocie Młodych, wypływa ku życiu wiecznemu. Tym Źródłem jest Eucharystia, którą Chrystus pozostawił Kościołowi jako największą Tajemnicę Jego Miłości.

Woda. Słowo. 

Ciało i Krew.

Duch.

Jezus Chrystus, który objawia się w Liturgii. 

Zapragnij, aby zaczerpnąć.

Zaczerpnij , aby ŻYĆ!

Zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 53-56)

Więcej  na stronie internetowej: www.golgotamlodych.pl


Brak komentarzy do “Golgota Młodych”

Pozostaw komentarz