ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Czas łaski

uwielbienie_610

Grupa modlitewno-ewangelizacyjna przy kościele św. Antoniego zaprasza na spotkanie modlitewne „Czas łaski”.
Przewidziana jest liturgia słowa, katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza i uwielbienia poprzez śpiew.
Spotkania CZAS ŁASKI odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 19.30.

Czas łaski to szczególny czas, w którym będziemy trwać na modlitwie przed Panem.
Jest to czas uwielbienia Boga Ojca w obecności Jezusa Eucharystycznego, na który zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć.

W czasie spotkania każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia śpiewem, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy w ciszy, trwania przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Miłość Chrystusa przynagla nas do tej posługi. Jako wspólnota nie możemy być obojętni na słowa z Listu św. Jakuba Apostoła: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17).

Dla nas jest radością, że Pan Bóg chce się nami posługiwać. Czujemy się dla Niego potrzebni. Dzięki temu co robimy, drugi człowiek może spotkać Chrystusa, który ma moc przemienić jego życie.

Jeśli doświadczamy dobra, to pragniemy nim się dzielić. Zapraszamy każdego, kto chce się wspólnie modlić.

Przyjdź aby razem z nami uwielbiać Pana
oraz dzielić się tym, jak działa w Twoim życiu.