Msze Święte

Msza święta w niedziele

  Msza święta w dni powszednie

  • 6.30
  • 7.15;
  • 9.00;
  • 18.30;

   Msza święta w I. Piątek miesiąca

   oraz w piątki Wielkiego Postu
   • 6.30;
   • 7.15;
   • 9.00;
   • 16.30;
   • 18.30

    Sakrament Pokuty i Pojednania

    Do Sakramentu Pokuty i Pojednania można przystąpić podczas każdej Mszy św.

    Codziennie (oprócz niedziel) są dyżury spowiedzi
    w godzinach 8.30 – 11.00 oraz 16.00 – 18.30.
    W tym czasie w kościele trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

    PONIEDZIAŁEK
    8.30 – 11.00 br. Tomasz Mączewski
    16.00 – 18.30 br. Marek Strycharski

    WTOREK
    8.30 – 11.00 br. Stanisław Filipek
    16.00 – 18.30 br. Marek Strycharski

    ŚRODA
    8.30 – 11.00 br. Bogdan Augustyniak
    16.00 – 18.30 br. Tomasz Mączewski

    CZWARTEK
    8.30 – 11.00 br. Stanisław Filipek
    16.00 – 18.30 br. Sebastian Marcinkowski

    PIĄTEK
    8.30 – 11.00 br. Tomasz Mączewski
    16.00 – 18.30 br. Stanisław Filipek

    SOBOTA
    8.30 – 11.00 br. Henryk Łyczewski
    16.00 – 18.30 br. Karol Palus

    Stan z 14. września. 2023 roku.

    W niektórych sytuacjach mogą być zmiany, za które z góry przepraszamy.

    Czas Łaski

    Grupa modlitewno-ewangelizacyjna przy kościele św. Antoniego zaprasza na spotkanie modlitewne „Czas łaski”.
    Przewidziana jest liturgia słowa, katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza i uwielbienia poprzez śpiew.
    Spotkania CZAS ŁASKI (z wyjątkiem lipca i sierpnia) odbywają się w ostatni piątek miesiąca  o godz. 19.30.

    Czas łaski to szczególny czas, w którym będziemy trwać na modlitwie przed Panem.
    Jest to czas uwielbienia Boga Ojca w obecności Jezusa Eucharystycznego, na który zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć.

    W czasie spotkania każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia śpiewem, modlitwy Słowem Bożym, modlitwy w ciszy, trwania przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

    Miłość Chrystusa przynagla nas do tej posługi. Jako wspólnota nie możemy być obojętni na słowa z Listu św. Jakuba Apostoła: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17).

    Dla nas jest radością, że Pan Bóg chce się nami posługiwać. Czujemy się dla Niego potrzebni. Dzięki temu co robimy, drugi człowiek może spotkać Chrystusa, który ma moc przemienić jego życie.

    Jeśli doświadczamy dobra, to pragniemy nim się dzielić. Zapraszamy każdego, kto chce się wspólnie modlić.

     

    Przyjdź aby razem z nami uwielbiać Pana
    oraz dzielić się tym, jak działa w Twoim życiu.

    Pierwszy piątek miesiąca

    – warto przypomnieć co ze sobą niesie to szczególne nabożeństwo, jaka jest jego historia i co się z nim wiąże. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). W grudniu 1673 roku św. Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

    Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

    Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
    Ustalę pokój w ich rodzinach.
    Będę ich pocieszał w utrapieniach.
    Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
    Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
    Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
    Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
    Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
    Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
    Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
    Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

     

    W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

    Skip to content