Służba Liturgiczna

Informacje

Służba liturgiczna obejmuje posługę na Mszach świętych oraz nabożeństwach. Poprzez bliskość ołtarza, posługę w świętych czynnościach, ministranci i lektorzy wychowują samych siebie w wierze oraz dają innym świadectwo o miłości Bożej w życiu codziennym.

Ministranci pomagają w sprawowaniu świętych czynności ołtarza. Strojem ministranta jest komża.
Lektorzy są grupą w ramach Służby Liturgicznej. Po odpowiednim błogosławieństwie są upoważnieni do odczytywania lekcji Słowa Bożego podczas Eucharystii. Strojem lektora jest alba.

Formacja Służby Liturgicznej obejmuje wprowadzenie w czynności liturgiczne oraz duchowość i znaczenie liturgii w życiu Kościoła oraz każdego wierzącego. Służy kształtowaniu postawy dojrzałości chrześcijańskiej.

Kiedy, gdzie, o której

Spotkania: środa, sala w klasztorze, po Mszy św. o godz. 18.30

Odpowiedzialni:

br. Marek Strycharski

br. Sebastian Marcinkowski (ministranci młodsi)

Skip to content