ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Remont – potrzebna pomoc

Drogie Siostry i Bracia

50 lat temu weszliśmy w dziedzictwo naszych współbraci w św. Franciszku, Reformatów. Próbujemy w franciszkańskim duchu kontynuować ich pracę, oraz opiekować się miejscem, które przesiąknięte jest modlitwą i miłością do Boga i ludzi.
POTRZEBUJEMY DO TEGO TWOJEJ POMOCY

Mamy nadzieję, że w czasie rekolekcji wielkopostnych poświęcimy nowy Krzyż przed Kościołem, w Wielki Czwartek  Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawować będziemy na nowym ołtarzu, który w tym dniu poświęcimy. Kontynuowane są rozpoczęte w poprzednich latach prace przy remoncie elewacji Kościoła i klasztoru. Jesienią zeszłego roku, jak informowaliśmy, zostały osuszone i zaizolowane fundamenty od strony ogrodu. Jak widzicie na ścianach Kościoła zrobione są odkrywki w celu sprawdzenia czy pod tynkiem nie ma malowideł, jest to konieczny element inwentaryzacji konserwatorskiej i budowlanej, którą mamy nadzieję rozpocząć w tym roku, aby można było zrobić plany remontu wnętrza świątyni. To wszystko dokonuje się pod troskliwym i bardzo życzliwym okiem bialskiego konserwatora zabytków, bez którego pomocy  trudno byłoby poruszać się po XVII wiecznym obiekcie. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom.

W tym roku otrzymaliśmy kolejną część dofinansowania z MKiDN na dokończenie elewacji frontonu Kościoła i pozostałej części Kościoła od strony przychodni, oraz klasztoru i kościoła od strony ogrodu. Ten rodzaj dofinansowania wiąże się z 15% wkładem własnym, podobnie jak inwentaryzacja jest robiona ze środków własnych. I w tym miejscu zwracamy się z gorącą prośbą do Was o wsparcie finansowe, jeśli komuś warunki finansowe pozwalają na to i chciałby to uczynić. Chcemy na te rzeczy przeznaczać tacę z 1 niedzieli miesiąca, można by było to także zrobić przelewem bankowym z dopiskiem „darowizna” i wtedy jest możliwość odliczenia tej sumy w najbliższym zeznaniu rocznym.  Więcej szczegółów jest na ulotce wyłożonej na stoliku. Kolejnym elementem naszej troski jest mur  z epitafiami przy kościele. Rozpoczynamy organizowanie szerokiego forum zainteresowanych tym tematem w celu uporządkowania miejsca i godnego upamiętnienia tych osób.

Prosimy bardzo o modlitwę w tych intencjach. Obiecujemy naszą stałą pamięć o Dobrodziejach. Kilkakrotnie w ciągu dnia w modlitwach zakonnych Was wspominamy, każdy kapłan odprawia w miesiącu 2 Msze św. w waszych intencjach.

Niech Bóg Wam błogosławi za Waszą życzliwość, cierpliwość i dobro, którym otaczanie nas i to miejsce.

Co chcemy zrobić:

  • dokończenie remontu elewacji Kościoła i klasztoru
  • dokończenie osuszania fundamentów klasztoru
  • inwentaryzacja i projekt remontu wnętrza świątyni oraz w przyszłości całościowy remont wnętrza świątyni
  • odkrycie i konserwacja polichromii z XVII w. na dolnym korytarzu klasztoru
  • remont murów i ogrodzenia wokół Kościoła i klasztoru

Jak pomóc w remontach:

Ofiary na potrzeby klasztoru i kościoła

można składać na różne sposoby:

– Na tacę w pierwszą niedziele miesiąca

– Do skarbonek znajdujących

się w kościele

– W zakrystii kościoła

lub przy furcie klasztornej

– Wpłacając na nasze konto

(potwierdzenie przelewu jest podstawą do odliczenia od dochodów w najbliższym zeznaniu rocznym, z tytułu darowizny)

Konto bankowe BGŻ

41 2030 0045 1110 0000 0008 4630

z dopiskiem: darowizna – remont