ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

  Adoracja w kościele św. Antoniego

  Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  po Mszy św. o godz. 9.00 do godz. 18.30

 

„Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”

   Św. Augustyn

  Św. Augustyn, Enarrationes in Psalmos 98,9. – za: Sacramentum caritatis, n. 66, przypis 191; por. Benedykt XVI,Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2005, w: L’Osservatore Romano, w jęz. pol., 280 (2006), nr 2, s. 16

Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa…

pobierz cały artykuł ks. Piotra Gajdy „Adoracja Najświętszego Sakramentu niewyczerpanym źródłem świętości”