ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Drodzy Rodzice i Wychowawcy!

Realizatorzy Szkoły dla Rodziców i Wychowawców z Lublina zapraszają do udziału w jej zajęciach. Jest to ogólnopolski program rozwijania umiejętności wychowawczych, wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Program ten jest rekomendowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych realizatorów.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły pozwoli Państwu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać?
 • Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?
 • Co zrobić, żeby dziecko było samodzielne?
 • Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
 • Co zrobić, by dziecko chciało współpracować?
 • Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?

Tematyka zajęć:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zapraszamy Państwa, jeżeli zauważyliście jakieś trudności w kontaktach z dziećmi, ale także wtedy, jeśli chcielibyście uniknąć ich w przyszłości. WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Spotykamy się ...

w budynku przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Narutowicza 37 w Białej Podlaskiej  (dokładnie za klasztorem, na końcu parkingu, po prawej stronie).
Program zostanie zrealizowany w trakcie 10 spotkań (ok. 40 godzin dydaktycznych), które mają charakter warsztatów.
Liczebność grupy wynosi 10-15 osób.

Zapisy i informacje

Jeśli potrzebowaliby Państwo dodatkowych informacji lub chcielibyście zgłosić chęć uczestnictwa w Szkole i zarezerwować miejsce w grupie, prosimy o kontakt telefoniczny:

Joanna Chalimoniuk, tel. 791-757-799
email: j.chalimoniuk@gmail.com

https://www.kursnamilosc.pl/dla-rodzicow