ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Wspólnota Braci

Aktualnie naszą wspólnotę tworzą współbracia:

1. br. Bogdan Augustyniak (kapłan), gwardian, rektor kościoła
2. br. Marek Strycharski (kapłan), wikary, ekonom, kapelan więzienia
3. br. Waldemar Pogorzelski (kapłan)
4. br. Henryk Łyczewski (kapłan)
5. br. Antoni Kawka (kapłan)
6. br. Stanisław Filipek (kapłan)
7. br. Jan Fibek (kapłan)
8. br. Ryszard Kiełek, zakrystianin
9. br. Rafał Osiński, furtian
10. br. Łukasz Podsiadły (kapłan), katecheta
11. br. Karol Palus (kapłan), katecheta