Franciszkański Zakon Świeckich

Our Mission & Vision

Informacje

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą należącą do Rodziny Franciszkańskiej, która od momentu powstania włączona jest w Kościół Rzymsko-Katolicki. Początki FZŚ sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek z Asyżu utworzył zakon dla osób świeckich (mężczyzn i kobiet) żyjących w rodzinach lub samotnych oraz kapłanów diecezjalnych (diakonów, kapłanów, biskupów). Pierwotna nazwa zakonu brzmi: Bracia i Siostry od Pokuty. FZŚ nosił również nazwę III Zakonu św. Franciszka, obok I Zakonu (np. Zakon Braci Mniejszych) oraz II Zakonu (np. Siostry Klaryski). FZŚ rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi. Dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe. Wspólnota miejscowa podlega Radzie Regionu, a ta z kolei Radzie Narodowej z przełożoną i przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Wspólnota miejscowa FZŚ kierowana jest przez Radę oraz Przełożonego, których wybiera na określony czas. Każda wspólnota jest pod opieką asystenta duchowego z Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego. Jeżeli trzeci zakon działa w parafii nie przy klasztorze franciszkańskim, to asystencję duchową sprawuje kapłan diecezjalny.

W Polsce Franciszkański Zakon Świeckich pojawił się w 1236 roku i obecnie liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. W szeregach III zakonu byli m.in.: św. Elżbieta Węgierska, malarz Jacek Malczewski, Brat Albert (Adam Chmielowski), Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Kandydat do FZŚ powinien żyć w łączności z Kościołem, mieć dobrą opinię moralną oraz okazywać wyraźne oznaki powołania. Włączenie do wspólnoty dokonuje się przez: formację wstępną (postulat trwający co najmniej 6 miesięcy), formację początkową (nowicjat – co najmniej jeden rok), przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Po złożeniu profesji rozpoczyna się okres formacji ciągłej , który powinien trwać przez całe życie.

Kiedy, gdzie, o której

 

Spotkania:

I sobota m-ca g. 10.30

III niedziela m-ca po Mszy o g. 11.30

Odpowiedzialny

 

br. Antoni Kawka

Skip to content